1 13:00:00 Chợ Mới, Thác Giềng Loại 1 : 75.000 97H-0918
0912 912 310
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
2 11:30:00 Chợ Mới, Thác Giềng Loại 1 : 75.000 97H-1444
0986 373 577
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
3 13:10:00 Thác Riềng ,Chợ Mới Loại 1 : 85.000 97H-2629
0979 452 629
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
4 13:40:00 Thác Giềng ,Chợ mới Loại 1 : 75.000 97H-2320
?ang c?p nh?t
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất