1 05:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 50.000 20B-00194
0984 557 113
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
2 05:30:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 50.000 20L-4539
0915 690 222
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh
3 05:50:00 Ngô Gia Khảm,Ngọc Lâm,Nguyễn Văn Cừ(chiều về Nguyễn .V.Cừ,Ngô Gia Khảm)QL1,Cầu Đuống,QL3 Loại 1 : 50.000 20B-01111

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà

4 06:10:00 Phổ Yên, Đông Anh ,Cầu Đuống Loại 1 : 45.000 20B-00142

Công ty CpVT Long Phượng

5 06:30:00 Phổ Yên, Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 50.000 20B-00176.

Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng

6 06:50:00 Phổ Yên ,Đông Anh ,Cầu Đuống Loại 1 : 50.000 20B-00676

Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng

7 07:10:00 BXK Thái Nguyên,QL3,Phổ Yên,Cầu Đuống,Ngô Gia Tự,Nguyễn Văn Cừ,Ngọc Lâm,Ngô Gia Khảm,BXK Gia Lâm. Loại 1 : 50.000 20B-00634

Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng

8 07:50:00 Ngô Gia Khảm,Ngọc Lâm,Nguyễn V.Cừ(chiều về Ng.V.Cừ,Ngô Gia Khảm)QL1,Cầu Đuống,QL3 Loại 1 : 47.000 20B-00059

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà

9 08:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 47.000 20L-3620
0942 280 999
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
10 08:30:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 47.000 K-7415
0912 873 072
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
11 08:50:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 47.000 20B-00401
0985 943 943
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
12 09:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 47.000 20B-00773
01692 951 182
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
13 09:30:00 Ngô Gia Khảm,Ngọc Lâm,Nguyễn V.Cừ( Chiều về Nguyễn V.Cừ,Ngô Gia Khảm)QL1,Cầu Đuống,QL3 Loại 1 : 45.000 30L-4565
0975 381 666
Hợp tác xã vận tải 27/7
14 10:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 20L-0759
0977 022 577
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
15 10:30:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 20K-7187
0912 120 170
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
16 11:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 50.000 20B-00227

Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng

17 11:30:00 BXK Thái Nguyên,QL3,Phổ Yên,Cầu Đuống,Ngô Gia Tự,Nguyễn Văn Cừ,Ngọc Lâm,Ngô Gia Khảm,BXK Gia Lâm. Loại 1 : 50.000 20B-00132

Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng

18 12:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 20K-8723
0912 548 573
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
19 12:50:00 QL3,Phổ Yên,cầu Đuống,Ngô Gia Tự,Nguyễn Văn Cừ,NGọc Lâm,Ngô Gia Khảm Loại 1 : 45.000 20B-00713

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

20 13:30:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 50.000 20B-00282
0989 398 393
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
21 13:50:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 29V-1685

Công ty Cp xe khách Hà Nội

22 14:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 29B-08081
0989 500 003
Công ty Cp xe khách Hà Nội
23 14:30:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 29T-0767
0912 419 408
Công ty Cp xe khách Hà Nội
24 14:50:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 29S-1518
0912 015 602
Công ty Cp xe khách Hà Nội
25 15:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 30V-7060
0912 041 992
Công ty Cp xe khách Hà Nội
26 15:30:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 29N-1416
?ang c?p nh?t
Công ty Cp xe khách Hà Nội
27 15:50:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 29B-04820
0948 406 067
Công ty Cp xe khách Hà Nội
28 16:10:00 Ngô Gia Khảm,Ngọc Lâm,Nguyễn Văn Cừ,Ngô Gia Tự,Cầu Đuống,QL3.. Loại 1 : 45.000 30V-7482

Công ty Cp xe khách Hà Nội

29 16:40:00 Ngô Gia Khảm,Ngọc Lâm,Nguyễn Văn Cừ,(chiều về Ng.V.Cừ,Ngô Gia Khảm),Ql1,Cầu Đuống,QL3 Loại 1 : 45.000 29B-13372

Hợp tác xã vận tải 27/7

30 17:10:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 30L- 6023
0912 523 423
Hợp tác xã vận tải 27/7
31 17:40:00 Phổ Yên,Sóc Sơn, Đông Anh Loại 1 : 45.000 29B-01155
0985 954 718
Hợp tác xã vận tải 27/7
32 10:50:00 Ql3,Phổ Yên, cầu Đuống, Ngô Gia Tự,Nguyễn V.Cừ,Ngọc Lâm, Ngô Gia Khảm Loại 1 : 50.000 20B-00764

Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng

33 8h30 BX TN, QL3, Phổ Yên, Sóc Sơn, Cầu Đuống, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ngô Gia Khảm, BXK Gia Lâm 50.000 20B-01148

Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng