1 04:10:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 100.000 20L-5145
0915 473 697
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 11:20:00 QL3,Gia Lâm,QL5,QL10 Loại 1 : 100.000 17B-00922Xí nghiệp vận tải 27/7- Đông Hưng
3 14:20:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 100.000 17K-8186
0913 511 744
Xí nghiệp vận tải 27/7- Đông Hưng