1 04:30:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 120.000 20B-01031
0976 888 060
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 04:30:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 130.000 20B-00445
0966 527017
Doanh nghiệp tư nhân Thường Lan
3 05:00:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 130.000 20B-01220
0964 339 221
Doanh nghiệp tư nhân Thường Lan
4 6:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 130.000 20B-00552
0964 405 027
Doanh nghiệp tư nhân Thường Lan
5 06:30:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 120.000 20B-00312
0977 858 731
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
6 07:20:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 125.000 20B-00885
0912 898 617
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
7 08:50:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 100.000 36B-01953
0946 247 250
Hợp tác xã vận tải Hoàng Sơn
8 08:50:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 100.000 20B-00555
0988 192 716
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
9 9:40:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 130.000 20B-00489
0976 937 991
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
10 9:40:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 130.000 20B-00777Công ty CpVT DLTM Phong Dung
11 11:00:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 120.000 36L-5690
0913 604 089
Công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa
12 11:40:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 120.000 36L-7183
0913 373 736
Công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa
13 12:20:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 130.000 36L-8266
0972 437 888
Công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa
14 13:40:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 130.000 36L-8265
0945 461 995
Công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa
15 13:00:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.Bình Loại 1 : 120.000 36N-4448
0936 368 252
Công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa
16 5:30:00 QL3,H.Nội,QL1,H.Nam,N.bình Loại 1 : 130.000 20B-01257
0977 651 017
Doanh nghiệp tư nhân Thường Lan
17 10:20:00 QL3,QL5,Cầu Thanh Trì,Pháp Vân,QL1 150.000 20B-01005Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
18 10:20:00 QL3,QL5,Cầu Thanh Trì,Pháp Vân,QL1 150.000 20B-01069Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
19 7h20 BX Phía Bắc,QL1, Cao tốc Ninh Bình Hà Nội, cầu Thanh Trì, QL5, Cầu Đông Trù HN, QL3, Đường LNQ ,BX TN 140.000 36B-00356Công ty TNHH TM&DVVT Hoàng Phương