1 11:00:00 BXK Thái Nguyên,QL3,S.Sơn,Hà Nội,Phủ Lý,BXK Hải Hậu. Loại 1 : 87.000 20B-01039

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà

2 14:00:00 Quốc lộ 3, Cầu Thanh Trì, Quốc lộ 21 Loại 1 : 100.000 18B-00479
0912 831 633
Công ty cổ phàn vận tải Hải Hà