1 05:00:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 : 57.000 20B-00700
0986 654 587
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
2 06:30:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Vĩnh Tuy Loại 1 : 55.000 20B-00211
0987 392 492
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3 07:40:00 QL3,Càu Đuống,QL1,QL3,Cầu Thanh Trì,Pháp Vân ,Giải Phóng Loại 1 : 50.000 20B-01192

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

4 08:25:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Vĩnh Tuy Loại 1 : 60.000 20B-00756
0987 098 257
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
5 09:15:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Vĩnh Tuy Loại 1 : 60.000 20B-01072
0977883455
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
6 09:45:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 : 57.000 20B-00529
01279 563 569
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
7 10:32:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 : 60.000 20B-00667
0169 2272 636
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
8 11:50:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 : 57.000 20B-00342
0974 413 345
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
9 13:15:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 : 60.000 20B-00920
0912 969 113
Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng
10 14:00:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 : 50.000 29B-09554

Công ty cổ phần 27/7- Đống Đa

11 15:00:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 :57.000 20B-00193
0982 164 133
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
12 15:50:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 : 50.000 30F-4148
0912 277 633
Hợp tác xã vận tải Thăng Long
13 16:40:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì Loại 1 : 50.000 29B-09823
0913 506 771
Hợp tác xã vận tải 27/7
14 6:00 QL3,Phổ Yên, Sóc Sơn, Gia Lâm, QL5, Cầu Vĩnh Tuy 50.000 20B-00219
0978 696 248
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
15 7:10:00 QL3, Phổ Yên, Sóc Sơn, Gia Lâm, QL5, Cầu Vĩnh Tuy 50.000 20B-00665

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

16 5:30:00 Ql3,Phổ Yên,Sóc Sơn, Gia Lâm, QL5,Cầu Vĩnh Tuy 60.000 20B-00764

Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng