STT Thời Gian Tuyến Giá Vé Thông tin nhà xe
1  9:00

15:00

 Hải Dương – Hải Phòng  40.000
CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG

02253519129

0983519129

2  6:05  Hải Dương – Thái Nguyên  80.000
CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN

02803855685

3  19:00  Hải Dương – Cao Bằng  220.000
XE KHÁCH KHANG KIÊN

0220 3857999

0220 3851555

0220 3859859

4 13:00 Hải Dương – Tuyên Quang 120.000
XE KHÁCH NGỌC THỌ

01255185222

5 5:00 Hải Dương – Sơn La 200.000
Nhà xe LINH YẾN

0912689882

6 5:00 Hải Dương – Yên Bái 120.000
XE KHÁCH TRUNG KIÊN

0932243007