1 09:40:00 Ngã ba Bờ Đậu, Quốc lộ 37 Loại 1 : 20.000 20B-00082
0977 773 153
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh
2 09:50:00 Ngã ba Bờ Đậu, Quốc lộ 37 Loại 1 : 17.000 20B-00034
01698 098 558
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
3 11:00:00 QL37,Ngã ba Khuôn Ngàn,ĐT264,ĐT 263,Phú Lạc,Phú Lương,Ôn Lương,TT Đu,QL3,Giang Tiên,Tân Long,Mỏ Bạch Loại 1 : 20.000 20B-00683Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi
4 11:00:00 QL37,N ba bờ đậu,QL3,Tân Long,Mỏ Bạch . Loại 1 : 20.000 20B-00686Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi
5 12:00:00 BX Thái Nguyên,QL3,Ngã ba Bờ đậu, QL37,BX Đại từ Loại 1 : 20.000 20B-00745Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi
6 15:00:00 Ngã ba Bờ Đậu, Quốc lộ 37 Loại 1 : 20.000 20B-01180
0986 836 483
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh
7 15:20:00 Ngã ba Bờ Đậu, Quốc lộ 37 Loại 1 : 20.000 20B-00082
0977 773 153
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh
8 15:40:00 Ngã ba Bờ Đậu, Quốc lộ 37 Loại 1 : 17.000 20B-00034
01698 098 558
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
9 16:30:00 QL37,N ba bờ đậu,QL3,Tân Long,Mỏ Bạch . Loại 1 : 20.000 20B-00686Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi
10 17:00:00 QL37,Ngã ba Khuôn Ngàn,ĐT264,ĐT 263,Phú Lạc,Phú Lương,Ôn Lương,TT Đu,QL3,Giang Tiên,Tân Long,Mỏ Bạch Loại 1 : 20.000 20B-00683Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi