1 04:45:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 105.000 20B-00749
0915 447 337
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 04:45:00 QL3,Gia Lâm ,QL5,QL10 Loại 1 : 90.000 17K-4734
01693 179 918
Công ty cổ phần xe khách Thái Bình
3 05:30:00 QL3,Gia Lâm ,QL5,QL10 Loại 1 : 90.000 17B-00508
0913 017 657
Công ty cổ phần xe khách Thái Bình
4 06:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 100.000 20B-00859
0912 223 050
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
5 07:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 100.000 20B-00717
0978 662 034
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
6 08:10:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 105.000 20B-00695Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng
7 09:40:00 Quốc lộ 3, Gia Lâm, Quốc lộ 5 Loại 1 : 100.000 20B-00522
01638 355 225
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
8 13:00:00 Quốc lộ 3, Gia Lâm, Quốc lộ 5 Loại 1 : 90.000 17B-00270
0976 274 769
Công ty cổ phần xe khách Thái Bình
9 14:00:00 Quốc lộ 3, Gia Lâm, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 105.000 20B-00819
0972 310 311
Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng
10 8:45 QL3,Gia Lâm,QL5,QL39,QL10 105.000 20B-00063Công ty CpTM VT&DL Thái Hoàng